Schade aan het lichaam en geest

 

Wat doet de THC in het lichaam?

Volgens een biochemicus:"THC giftig, je zou kunnen zeggen dat het veel functies van het lichaam direct en indirect stoort. Door zijn hoge vetoplosbaarheid wordt THC snel opgenomen in vettige weefsels zoals hersenen, beenmerg, darmen, nieren, testikels, spieren ect. daar blijft het THC plakken, net als gewone vetvlekken die moeilijk te verwijderen zijn. "De biologische verklaring voor het feit dat een cannabisroker vaak verminderd in staat is om abstracte en logisch conclusies te trekken, is dat THC in de grijze weefsels van de hersenen, de zetel voor logisch denken en besluitvorming, blijft plakken." De concentratie en de mogelijk nieuwe dingen in zich op te nemen, neemt af. Men is daardoor bv. niet capabel om aan het verkeer deel te nemen, op school mee te komen of op het werk goed te functioneren.

Citaat: "Drugs in hard en zacht te verdelen betekent gelijk een indeling in goede en slechte drugs. Goede drugs zijn er niet! Alle drugs zijn min of meer gevaarlijk voor de gezondheid."

Citaat: "Het enige wat SOFT is, is dat het heel zacht, heel langzaam en sneaky je leven in sluipt. "Softdrugs" zijn juist heel verradelijk, omdat de gevolgen pas na jaren zichtbaar worden."

De THC wordt opgeslagen in de vette weefsels van het lichaam en wordt langzaam in het bloed afgegeven, wat weken duurt. Een stickie blijft ongeveer 4 weken plakken, dus langer dan de gebruiker voor die ene roes in gedachten had. Hoe vaker men rookt des te groter wordt de hoeveelheid THC die in het lichaam achterblijft. Een persoon die bv. een keer per week een stickie rookt slaat de THC in het lichaam op. Dat veroorzaakt een langzame verandering van het gedachteproces. Volgens professor TÄschner is het complex denken tijdens hasjgebruik ongetwijfeld ontwricht. Deze veranderingen zijn sluipend tot stand gekomen zonder dat de hasjroker het zelf merkt! De omgeving merkt nu bij de hasjroker een persoonlijkheidsverandering op. Als zij de gebruiker daar op wijzen, wordt dat daarom hevig ontkend.

Een kritische noot van de HEREN!!!

Citaat: "Hasj is een zeer harde drug, waarschijnlijk de zwaarste tot nu toe voordat cocaïne algemeen goed werd. Met hasj zijn er jammer genoeg alleen schijnbare verzachtende omstandigheden. De meeste gebruikers houden zich maar een korte tijd, en in beperkte hoeveelheden en alleen bij sommige gelegenheden, met de drug bezig. DÁT is echter niet wat de ernst van de drug bepaald. Het is de gewelddadige invloed van de belevenis van de werkelijkheid van de jonge mens. Diens vermogen een wereld te creËren die men niet langer met anderen deelt. De gebruiker draait stationair of in een cirkel waar geen verandering mogelijk is en de tijd stilstaat. Dat maakt hasj tot een zware drug. Hasj is een catastrofe in het leven van de jeugd!"

Citaat: "Passiviteit en afzondering zijn karakteristiek voor hasjgebruik. Het werkt alsof de hasjgebruiker langzaam zijn eigen nevelige wereld als de echte betekenisvolle wereld beleeft, terwijl de echte wereld waar de anderen in leven vol stress en als vreemd wordt ervaren."
vreemd wordt ervaren."


Hasjgebruik is niet alleen een catastrofe voor de jeugd. Het is duidelijk dat de hasjrokers en niet-hasjrokers elkanders wereld niet echt meer delen. Dat de waarden, normen en wetten binnen de hasjwereld anders worden opgevat dan de bestaande. Deze schijnwereld wordt aan buitenstaanders opgedrongen via politieke besluiten en smalende opmerkingen als men cannabisgebruik niet accepteert. De huidige internationale afspraken en de Opiumwet worden steeds minder gerespecteerd en maken plaats voor een anarchie. Deze keiharde werkelijkheid wordt steeds duidelijker.

Ademhalingssysteem

Hasj- en marihuanarook veroorzaken schade aan de luchtwegen, acute en chronische bronchitis, longemfyseem, longontsteking, en verminderde weerstand tegen longinfecties. Cannabisrook bevat 4 maal meer kankerverwekkende stoffen dan tabaksrook. Er zijn gevallen van mond-tong-strottenhoofd-kaak-nek- en longkanker van jonge cannabisrokers gemeld die geen tabak roken. Bij tabaksrook is bewezen dat het passief roken schadelijk is. Volgens Neeteson is het aangetoond dat bij personen die zelf geen cannabis hebben gerookt, maar aanwezig waren in een ruimte waar anderen cannabis rookten, de werkzame stof in de urine aanwezig was. Professor Cohen van UCLA zei in 1986: "Teer bevat stoffen die kanker kunnen veroorzaken. We hebben het voorkomen van kanker bij hasjrokers nog niet kunnen bewijzen, omdat kankergezwellen 20 tot 30 jaar nodig hebben om tot ontwikkeling te komen! Ik ben bang dat we over enige jaren een epidemie van longkanker kunnen verwachten als gevolg van het roken van cannabis.

Citaat: "Veel mensen hebben de indruk dat Cannabis onschadelijk is, maar dat is niet zo. De kankerverwekkers in cannabis zijn veel sterker dan die in tabak. Het punt is hier dat cannabis, net als tabak, kanker kan veroorzaken. Babyboomers die in de jaren '60 cannabis rookten beginnen nu hoofd- en nekkanker te ontwikkelen."

het Hart

Het roken van cannabis leidt tot een verhoogde hartwerkzaamheid. Dat vergroot de kans op een hartaanval. "Cannabisgebruikers lopen het 1e uur nadat ze de drug gerookt hebben, 5 maal zoveel kans op een hartaanval. Vooral bij gebruikers van middelbare leeftijd is die kans het grootst."

de Groei

Alle onderzoekers op dieren hebben duidelijk bewezen dat cannabis roken de groei afremt. Dat kan zijn oorzaak hebben in verminderde eetlust, het ontregelen van de hormoonbalans, of beide. De onderzoekers vinden dat cannabis speciaal schadelijk is voor de foetus, de baby en de snelgroeiende teenager.

de Cellen

Het lichaam is opgebouwd uit cellen. Elke cel bestaat uit cytoplasma met daaromheen een membraam. In de cel treffen we naast orgaancellen ook een kern aan, welke de chromosomen bevat. Chromosomen zijn de dragers van de erfelijke aanleg, en wel in de vorm van DNA moleculen (deoxyribonucleinezuur). De celmembraam is opgebouwd uit vetten. Cannabis lost heirin makkelijk op en kan op die manier de celinhoud bereiken en schade aanrichten. Met name schade aan de erfelijke informatie in de celkern is funest. Uit onderzoek is gebleken dat door intensief cannabisgebruik gedurende lange periodes de celschade tot klinische symptomen leidt.

het Immuunsysteem

De beschadiging van het immuunsysteem door cannabis, niet direct maar op den duur, is het gevolg van het feit dat THC blijft plakken. Daardoor wordt THC snel in het vet-rijke beenmerg opgenomen en langzaam weer afgegeven. Wordt de concentratie te hoog dan worden de cellen, in dit geval de cellen in het beenmerg, beschadigd. En beenmerg speelt een belangrijke rol in het immuunstelsel. Beschadiging van immuuncellen betekent dat de weerstand tegen ziekten verminderd. Daarom heeft regelmatig gebruik van cannabis ernstige ziekten tot gevolg. Bij cannabisgebruik is het risico groter om HIV/AIDS tot volle bloei te laten komen. "De witte bloedlichaampjes van de longen van een cannabisroker zijn minder in staat om bacterien en tumorcellen op te slokken en te doden, en zij produceren minder stoffen voor de immuunreactie. Longontsteking veroorzaakt door bacterien en schimmels komt steeds vaker voor."

Cannabisrokers zoeken steeds meer hulp voor ziekten aan de luchtwegen, ongelukken en andere ziekten in de ziekenhuizen. Tegelijkertijd worden er campagnes door de pro-drugsbeweging gevoerd om cannabis als medicijn te eisen.

Zwangerschap

Als er tijdens de zwangerschap door de moeder cannabis wordt gerookt, bijvoorbeeld twee keer per week, is de kans groot dat het kind een lager geboortegewicht heeft dan normaal. Dit komt waarnschijnlijk gedeeltelijk door een vermeerderde hoeveelheid koolmonoxide in cannabisrook. Er kan schade aan het embryo ontstaan (foetaal cannabis syndroom) te vergekijken met het alcohol syndroom. "Baby's geboren uit moeders die tijdens hun zwangerschap cannabis hebben gerookt hebben 11 maal hogere kans op een niet-lymphoblastische leukemie."

Kinderen die voor de geboorte aan cannabis zijn blootgesteld hebben verhoogde gedragsproblemen. Hun gezichtsvermogen, taalbegrip, concentratie en geheugen zijn verminderd. THC gaat ook via de moedermelk. Een moeder die haar kind voedt en cannabis rookt brengt de schadelijke stoffen over op de zuigeling.

Hersenen

Thc in de hersencellen bemoeilijkt het doorgeven van boodschappen en daarmee het uitvoeren daarvan. Het vermindert de bloedtoevoer naar de hersenen nog twaalf dagen na het roken van cannabis. Als de hersenen te weinig bloed krijgen is het resultaat een te kort aan energie, wat volgens de onderzoeker Lundqvist, de hersenen ongeschikt maakt om de hersencapaciteit te benutten. Het kortetermijngeheugen vermindert. Het vermogen situaties te overzien en het gevoel van tijd en afstand worden aangetast. De normale droomactiviteit vermindert. Er is een neiging tot slapeloosheid, hallucinaties, paniekaanallen, sociale teruggetrokkenheid, waarnemingsstoornissen, beschadigde motoriek, persoonlijkheidverandering, ontgoocheling, waanideeen, disorientatie en agressiviteit. THC verergert de symptomen van Manie, Depressie en Schizofrenie. De cannabisgebruiker ontwikkelt hoogstwaarnschijnlijk 6 keer meer schizofrenie, dan diegenen die geen cannabis roken. Drugs eisen hun tol. Manisch-depressief is een van de psychiatrische diagnosen die bij (ex) cannabisgebruikers kunnen worden gesteld als gevolg van chemische onbalans in de hersenen. Tijdens de vele gesprekken die "ik" met mensen gehad heb is duidelijk geworden dat verschillende personen met psychische problemen en angsten, deze na het roken van cannabis hebben gekregen. Voor deze ervaringen wordt meestal geen hulp gezocht of wordt cannabis niet als oorzaak gegeven. Zelf zeggen zij dat ze nadien nooit meer dezelfde zijn geworden. Hier ben "ik" erg van geschrokken en "ik" vraag mij af of ouders hierover geinformeerd zijn.Volgens wijlen professor Tunvin heeft de meerderheid van hen die cannabis roken een angst- en paniekreactie gehad. Deze zijn zo gewoon dat psychiaters een acute psychische reactie van cannabisgebruikers als een paniekreactie beschouwen totdat een verdere ontwikkeling iets anders uitwijst.

Citaat van een ex-cannabisverslaafde: "Toen ik 18 jaar was begon ik cannabis te roken. Na de 3e keer flipte ik. Dat was een vreselijke ervaring. De volgende dag had ik geen gevoel meer in het rechter gedeelte van mijn hoofd. Van mijn hoofd werden rontgenfoto's gemaakt, maar men kon niets vinden. Zelfs de naalden die zij erin staken, voelde ik niet. Een half jaar liep ik zo rond. Daarna voelde ik een vierkant van circa 2 cm op mijn hoofd, alsof het dood was. Dat was erg onbehaaglijk en een frusterend gevoel. Het was een bevrijding toen eindelijk na 10 jaar dat weg was. Nu 23 jaar later heb ik volwassen kinderen. Ik heb hun verteld hoe gevaarlijk het roken van cannabis is, ook als het maar voor 1 keer is. Als vb. gebruik ik dan de risico's die mijn vriendin en ik namen met onder andere het hoofd in de wc-pot te leggen en tegelijkertijd te spoelen om het prachtige geluid van stromend water beter te kunnen horen. Met andere woorden, het is levensgevaarlijk!!!"

Psychoactieve stoffen zorgen niet alleen voor de roes. Buiten hen die normaal psychische ziek zijn, is er een groeiend aantal gebruikers die psychische schade hebben opgelopen door het gebruik van deze stoffen. Volgens het rapport: "Gekte in de stad, de stad een gekkkenhuis?" is er te weinig opvang en niemand heeft zicht op hoe de opvang van psychiatrische patienten in bv. Amsterdam is georganiseerd.

De citaten die ik beschreven heb, komen uit een anti-cannabis hoek. De voorbeelden zijn extreem, maar realistisch en is er niet voor om genegeerd te worden.